Onze Privacy voorwaarden

hoe-werkt-het

Privacyvoorwaarden Huisswop

Uw privacy is belangrijk voor u, en voor ons. Wij beschermen uw privacy goed en werken natuurlijk binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met deze verklaring willen wij u informeren over onze werkwijze met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze website huisswop.nl.

Hoe gebruikt Huisswop uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Huisswop persoonsgegevens over en van u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Huisswop voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Huisswop worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Doeleinde

Gegevens

Grondslag

Betrokken-belang

Bewaartermijn

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Financiële administratie

Naam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Wettelijke verplichting

-

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Facturatie

Naam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Wettelijke verplichting

-

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Afhandelen klachten

NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer

Uitvoering van de overeenkomst

-

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Verlenen van de dienst zelf

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens (Eigen woning en wenswoning), Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Uitvoering van de overeenkomst

-

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

CRM

Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media account, Browser, OS, User ID, Telefoonnummer, Profielfoto

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Direct marketing

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Affiliate marketing

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Nieuwsbrief

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Retargeting

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Social media marketing

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Website analytics

Surfgedrag, Locatie

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

A/B testing

Surfgedrag, Locatie

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Account aanbieden

Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Uitvoering van de overeenkomst

-

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Plaatsen van berichten of reviews

Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Uitvoering van de overeenkomst

-

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Chatfunctie

Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Uitvoering van de overeenkomst

-

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Hoe verkrijgt Huisswop jouw persoonsgegevens?

Huisswop heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Huisswop over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Huisswop. Je kunt verzoeken dat Huisswop je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Huisswop te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Huisswop of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Huisswop te verkrijgen. Huisswop zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Huisswop je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Huisswop

Een verzoek kan verstuurd worden naar abel@Huisswop.nl. Huisswop zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Huisswop een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Huisswop je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Huisswop verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Huisswop ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Huisswop worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Huisswop worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Huisswop je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar abel@Huisswop.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Huisswop jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar abel@Huisswop.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Cookie voorkeuren

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te laten functioneren en statistieken te bewaren. Deze statistieken zijn volledig anoniem tenzij je andere toestemming geeft. Klik deze melding weg met "Advies gebruiken" om alle cookies te gebruiken. Wil je je eigen instellingen gebruiken, klik dan op "Gebruik mijn instellingen".